Logo iei

Cursos de Francès

A l’IEI tothom pot estudiar idiomes. Els nivells s’ajusten a la nomenclatura proposada pel MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU així com per l’INSTITUT FRANÇAIS DE BARCELONE en els apartats de gramàtica, comprensió, lectura i parla. Qualsevol alumne pot fer una prova de nivell per establir quin domini té de la llengua.

El marc de referència europeu: exàmens i títols oficials (TCF, DELF-DALF)

A continuació detallem les equivalències i els nivells establerts pel Marc de Referència Europeu.

1) NIVELL BÀSIC: (DELF A1)
2) NIVELL BÀSIC SUPERIOR: (DELF A2)
3) NIVELL INTERMEDI: (DELF B1)
4) NIVELL INTERMEDI SUPERIOR: (DELF B2)  
5) NIVELL AVANÇAT(DALF C1)
6) NIVELL AVANÇAT SUPERIOR: (DALF C2)

TIPOLOGIA DE CURSOS DE FRANCÈS:

- Curs on-line
- Curs particular
(consultar condicions a info@campus25.es)

 

campus25<idiomes
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6, local. - 08028 Barcelona -Telf 93 490 22 26 info@campus25idiomes.cat          | Avís Legal | Diseny web DNLI |