Logo iei

Preparació Exàmens Oficials

1. L’alumne es fa càrrec de les taxes de l’examen (consultar l’import a secretaria).
2. L’IEI aconsella l’alumne sobre la idoneïtat d’optar pel curs intensiu (1 trimestre) o bé pel curs anual donada la complexitat de l’examen així com sobre les diverses convocatòries.
3. L’IEI informa els alumnes de les dates d’inscripció i tramita la matricula.
4. Convoca una reunió informativa un mes abans de l’examen i acompanya els candidats el dia de l’examen oficial.
5. Al llarg de tot el curs realitza simulacres i exercicis adaptats a l’examen oficial.

El marc de referència europeu: exàmens i títols oficials (DELE)

Cada llengua té les seves convocatòries, les quals us anirem informant durant el curs.

A continuació detallem les equivalències i els nivells establerts pel Marc de Referència Europeu segons els idiomes què impartim a l’Institut Europeu d’Idiomes. Així qualsevol alumne de l’IEI sabrà ben bé com funcionen els exàmens oficials, quin nivell és l’exigit i quan convé presentar-s’hi.

Anglès

1) NIVELL BÀSIC: (NIVELL A1 DEL MARC EUROPEU): BEGINNER I ELEMENTARY
2) NIVELL INTERMEDI INFERIOR: KET (NIVELL A2 DEL MARC EUROPEU): PREINTERMEDIATE I INTERMEDIATE (3er/4t d’ESO) (14-16 anys)
3) NIVELL INTERMEDI ALT: PET (NIVELL B1 DEL MARC EUROPEU): UPPER INTERMEDIATE (1er Batxillerat)
4) NIVELL AVANÇAT INFERIOR: FCE (NIVELL B2 DEL MARC EUROPEU): 2n Batxillerat
5) NIVELL AVANÇAT: CAE (NIVELL C1 DEL MARC EUROPEU)
6) NIVELL AVANÇAT SUPERIOR: CPE (NIVELL C2 DEL MARC EUROPEU)

Alemany

1) NIVELL BÀSIC: (NIVELL A1 DEL MARC EUROPEU)
2) NIVELL BÀSIC SUPERIOR: (NIVELL A2 DEL MARC EUROPEU
3) NIVELL INTERMEDI: (NIVELL B1 DEL MARC EUROPEU)
4) NIVELL INTERMEDI SUPERIOR: (NIVELL B2 DEL MARC EUROPEU
5) NIVELL AVANÇAT(NIVELL C1 DEL MARC EUROPEU)
6) NIVELL AVANÇAT SUPERIOR: (NIVELL C2 DEL MARC EUROPEU)

Català

1) NIVELL BÀSIC: (CERTIFICAT A BÀSIC)
2) NIVELL ELEMENTAL: (CERTIFICAT A ELEMENTAL)
3) NIVELL INTERMEDI:  (CERTIFICAT B)
4) NIVELL DE SUFICIÈNCIA: (CERTIFICAT C)
5) NIVELL SUPERIOR (CERTIFICAT D)
6) CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

Espanyol per a Estrangers

1) NIVELL INICIAL: (NIVELL A1-A2 DEL MARC EUROPEU)
2) NIVELL INTERMIG: (NIVELL B1-B2 DEL MARC EUROPEU)
3) NIVELL SUPERIOR: (NIVELL C1-C2 DEL MARC EUROPEU)

Francès

1) NIVELL BÀSIC: (DELF A1)
2) NIVELL BÀSIC SUPERIOR: (DELF A2)
3) NIVELL INTERMEDI: (DELF B1)
4) NIVELL INTERMEDI SUPERIOR: (DELF B2)  
5) NIVELL AVANÇAT(DALF C1)
6) NIVELL AVANÇAT SUPERIOR: (DALF C2)

Italià

1. NIVELL BÀSIC: (NIVELL A1 DEL MARC EUROPEU)
2) NIVELL BÀSIC SUPERIOR: (NIVELL A2 DEL MARC EUROPEU
3) NIVELL INTERMEDI: (NIVELL B1 DEL MARC EUROPEU)
4) NIVELL INTERMEDI SUPERIOR: (NIVELL B2 DEL MARC EUROPEU
5) NIVELL AVANÇAT(NIVELL C1 DEL MARC EUROPEU)
6) NIVELL AVANÇAT SUPERIOR: (NIVELL C2 DEL MARC EUROPEU)

 

campus25<idiomes
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6, local. - 08028 Barcelona -Telf 93 490 22 26 info@campus25idiomes.cat          | Avís Legal | Diseny web DNLI |