Logo iei

Cursos de Espanyol per a estrangers

A l’IEI tothom pot estudiar idiomes. Els nivells s’ajusten a la nomenclatura estipulada pel l’Instituto Cervantes que és qui acredita els Diplomas de Español como Lengua Extranjera i a la vegada seguéis de plé allò estipulat al MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU en lo que se refiere a los apartados de gramática, comprensión, lectura y habla. Cualquier alumno, antes de empezar, puede hacer una prueba de nivel para establecer qué dominio tiene de la lengua catalana

El marc de referència europeu: exàmens i títols oficials (DELE)

A continuació detallem les equivalències i els nivells establerts pel Marc de Referència Europeu.

1) NIVELL INICIAL: (NIVELL A1-A2 DEL MARC EUROPEU)
2) NIVELL INTERMIG: (NIVELL B1-B2 DEL MARC EUROPEU)
3) NIVELL SUPERIOR: (NIVELL C1-C2 DEL MARC EUROPEU)

TIPOLOGIA DE CURSOS D'ESPANYOL:

- Curs on-line
- Curs particular
(consultar condicions a info@campus25.es)

campus25<idiomes
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6, local. - 08028 Barcelona -Telf 93 490 22 26 info@campus25idiomes.cat          | Avís Legal | Diseny web DNLI |