Logo iei

Cursos d'Anglès

A l’Institut Europeu d’Idiomes ( IEI ) tothom pot estudiar idiomes. Els nivells s’ajusten a la nomenclatura proposada pel MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU en els apartats de gramàtica, comprensió, lectura i parla.
A continuació detallem els grups d'adults que conformen l’IEI:

NIVELLS D’ANGLÈS


1.Nivell Elemental: A1: beginner A2: elementary
2.Nivell Intermedi: B1.1: Pre-Intermediate B1.2: Intermediate
3.Nivell Intermedi alt: B2.1: Upper-intermediate B2.2: FCE- First certificate
4.Nivell Alt: C1.1: CAE -Advanced 1 C1.2: CAE-Advanced 2
5.Nivell Superior: C2.1: CPE-Proficiency 1 C2.2: CPE-Proficiency 2


NOMENCLATURA I RELACIÓ DELS EXÀMENS OFICIALS


NIVELL MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU TITULACIÓ BRITISH COUNCIL
ELEMENTARY A2 KET
INTERMEDIATE B1.2 PET
FCE (FIRST-CERTIFICATE) B2.2 FCE
CAE (ADVANCED) C1.2 CAE
CPE (PROFICIENCY) C2.2 CPE


HORARIS I PREUS


NIVELL
DIES
HORARI
DATA
INICI
DATA
FINAL
PREU
TRIMESTRE
PREU
MENSUAL

BEGINNER

DM

9:30H – 11:30H

11-octubre

30-juny

 

9 X 79€

ELEMENTARY

DLL-DX

19H - 20:30H

1-octubre

17-juny

3 X 265€

9 X 95€

DX

9:30H – 12:30H

22-octubre

1-juliol

PRE-INTERMEDIATE

DLL

9:30H-12:30H

1-octubre

15-juny

DM-DJ

18:45H – 20:15H

2-octubre

18-juny

INTERMEDIATE

DM-DJ

19:15H - 20:45H

2-octubre

18-juny

UPPER-INTERM.

DM-DJ

18:45H – 20:15H

2-octubre

18-juny

DSS

9H – 12H

4-octubre

20-juny

DSS

11:30H – 14:30H

4-octubre

20-juny

FCE

DLL-DX

14:15H-15:45H

1-octubre

17-juny

3 X 292€

9 X 105€

DLL-DX

18:45H - 20:15H

1-octubre

17-juny

DM-DJ

18:45H - 20:15H

2-octubre

18-juny

CAE

DX

9:30H-12:30H

1-octubre

17-juny

DLL - DX

19:30H - 21H

1-octubre

17-juny

DM - DJ

19:30H – 21H

2-octubre

18-juny

PROFICIENCY

DSS

9H – 11:30H

25-octubre

20-juny

2 X 353€

8X95


TOTS ELS CURSOS ES PODEN ABONAR AL COMPTAT AMB UN DESCOMPTE DEL 10% EN EL PREU TOTAL.

MATRÍCULA
Qualsevol alumne nou pagarà 30 EUROS, en efectiu, al formalitzar-la.
Després, en seguir qualsevol curs a l’IEI, ja no l’haurà de tornar a abonar.

LLIBRES
Es podran adquirir a la secretaria

L’Institut Europeu d’Idiomes/Campus 25 us proposa aquests cursos anuals
d’idiomes orientats a tothom qui vulgui perfeccionar llur nivell lingüístic. Durant unes 100
hores lectives l’alumne farà un “salt acadèmic qualitatiu” que el durà a superar el nivell
estipulat i a presentar-se i aprovar els diferents exàmens oficials. L’obtenció dels títols
oficials us obrirà les portes de moltes institucions acadèmiques i laborals.

En aquests cursos es treballen la gramàtica, l’audició i la conversa combinadament, i
de manera progressiva. L’alumne ha de superar exàmens trimestrals (avaluació
continuada)
. Compta amb suport informàtic (CURS ON-LINE/ FÒRUM/WEB) i suport
audiovisual; es treballa en grup i es potencien, específicament, la comprensió oral i la
parla.

campus25<idiomes
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6, local. - 08028 Barcelona -Telf 93 490 22 26 info@campus25idiomes.cat          | Avís Legal | Diseny web DNLI |