Logo iei

Cursos d'Anglès i Francès per a negocis

El món laboral es posa cada vegada més exigent front la rellevància de dominar diversos idiomes.  És per aquest motiu que la necessitat d’aprenentatge per part dels treballors va en augment.

L’objectiu principal de l’Institut Europeu d’Idiomes (IEI)  és potenciar aquesta formació “in-company” amb uns alts nivell d’ensenyança de qualitat.  Volem continuar ensenyar l’ús específic del llenguatge empresarial, econòmic, financer, comercial i bancari.  Tot això ho desenvolupem tenint sempre en funció de les necessitats de l’empresa i de l’alumnat. Tenim un gran equip docent amb la sobrada capacitat d’ensenyar tant l’anglès com el francès en el sector empresarial.

A l’alumne se li demana un nivell aproximadament intermig per a poder formar part del grup, donat que tot i fer un recordatori de les estructures bàsiques de la llengua, el més important serà la potenciació del lèxic específi i dels components lingüístics més comuns en les activitats empresarials. 

A l’empresa, només els hi demanem confiança. La nostra experiència en el sector de l'ensenyança d'idiomes ens avala durant 15 anys. 

Tipologies i modalitats dels cursos

1) Curs particular (1 alumne)
2) Curs en grup (a partir de 3 alumnes)
3) Curs orientat a l’obtenció d’un títol oficial
4) Cursos específics
5) Cursos on-line

Contractació dels cursos

a) La classe sol tenir lloc a l’adreça indicada per l’empresa que sol·liciti el curs.  Es garanteix la máxima puntualitat.

b) L’empresa indicarà amb claredat quants candidats faran el curs i, per suposat, en cas que n’augmenti el volum, l’IEI es compromet a fer-se’n càrrec.

c) En el contracte del curs a mida, que ambdues parts estableixin, es concertaran els dies i la franja horaria, així com la durada aproximada del curs.

d) En cas que canviïn els horaris o algun alumne vulgui finalitzar el curs, l’IEI se n’hauria de poder assabentar amb quinze dies d’antelació.

e) En cas que l’alumne hagi d’anul·lar una classe es demanaria avisar el profesor 1 dia abans.  Si  no és així i el profesor es desplaça per a fer-la, l’empresa n’haurà d’assumir els costos establerts.

f) El profesor/a serà nadiu (coneixerà com a mínim el català i/o el castellà) i prèviament considerarà amb l’alumne la tipologia de les classes per tal de poder enfocar específicament aquells aspectes que més l’interessin: la conversa, la gramática, la comprensió de textos tècnics, els llenguatges específics...

g) El profesor serà ordenat, dinàmic i rigorós.  Procurarà que l’alumne progressi al màxim i se senti motivat i satisfet.

h) El profesor triarà el material amb el que treballaran, material inclòs en el preu establert al contracte entre les dues parts.

 

campus25<idiomes
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6, local. - 08028 Barcelona -Telf 93 490 22 26 info@campus25idiomes.cat          | Avís Legal | Diseny web DNLI |