Logo iei

Copyright

Avís legal

Avís legal i privacitat

Aquest lloc web ha estat creat per Campus25, S.L. amb caràcter informatiu i per oferir serveis docents. El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat del lloc web

Informació legal sobre Campus25, S.L. NIF B-61120614. Entitat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb domicili social al Carrer Daoíz i Velarde, 2-6 - 08028 Barcelona. Telèfon 934902226 i adreça de correu electrònic: info@campus25.es

2. Termes i Condicions

Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, es troben compreses en les pàgines que figurin dins del mapa del lloc web.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El simple accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Campus25, S.L. i l'usuari.

L'Avís Legal i/o les Condicions del servei establertes per als serveis prestats a través del present lloc web, podrà patir modificacions de qualsevol tipus, quan Campus25, S.L. ho consideri oportú. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, llevat de manifestació en contrari.

3. Serveis.

Campus25, S.L. ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, l'usuari haurà de llegir amb atenció les condicions que s'apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa en contrari, del compliment d'allò expressat en l'avís legal

4. Continguts.

Campus25, S.L. realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Campus25, S.L. es reserva la facultat de poder modificar tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web en qualsevol moment. Campus25, S.L. no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web proporcionats per tercers.

Campus25, S.L. no és responsable per les transmissions entre usuaris d'informació dirigides o a través d'aquest lloc web. La responsabilitat per les manifestacions que es realitzin pels usuaris és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets propietat de tercers i que el contingut sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, sexista. xenòfob, temptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de Campus25, S.L., en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de Campus25, S.L., siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de Campus25, S.L. o tercers i/o l'accés al portal de la resta d'usuaris.

Campus25, S.L. podrà prohibir l'accés a aquest lloc web a aquell usuari que realitzi qualsevol de les conductes referenciades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en el present paràgraf.

Campus25, S.L. ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que ofereixin el lloc web de destí.

En cas que Campus25, S.L. tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remet des dels esmentats enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar el enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

5. Limitació de Responsabilitat.

Campus25, S.L. no garanteix l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes

Campus25, S.L. no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d'aquest lloc web.

Campus25, S.L. tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà Campus25, S.L.responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

Campus25, S.L. no pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web des del lloc web de Campus25, S.L..

El present Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i serveis prestats a través del lloc web de Campus25, S.L., no sent d'aplicació als continguts recollits o serveis prestats des de llocs web de tercers als que s'hagi accedit des del situat web de Campus25, S.L..

6. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix.

Alguns dels continguts d'aquest lloc web poden ser descarregats en el terminal de l'usuari sempre que sigui per a ús privat i sense fi comercial algun.

Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de Campus25, S.L. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Campus25, S.L. o els seus legítims propietaris.

En cap moment, llevat de manifestació expressa l'accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

7. Navegació i Seguretat.

Campus25, S.L. realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en els millors condicions. Únicament els serveis oferts a través d'aquesta pàgina web podran ser rebuts correctament en cas que es compleixin amb les condicions tècniques especificades en el present avís legal.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar el navegador Internet Explorer 5.0. Campus25, S.L. no es fa responsable per qualsevol mena de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als que ha estat dissenyat aquest lloc web.

Campus25, S.L. no garanteix, ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas Campus25, S.L. serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc web.

8. Política de Privacitat i Protecció de Dades i Drets de l'usuari.

En compliment amb allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Campus25, S.L. informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitats van a passar a formar part d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, del qual és titular i responsable Campus25, S.L., sent la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar-lo i transmetre-li informació dels serveis oferts per Campus25, S.L.. Amb la remissió de les seves dades vostè dóna el seu consentiment exprés perquè Campus25, S.L. pugui dur a terme el tractament automatitzat, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Campus25, S.L., com a responsable del fitxer, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Campus25, S.L. procedeix a l'arxiu de les dades que els usuaris faciliten per dur a terme una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals calen per atendre adequadament les mateixes.

L'usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar les esmentades dades. L'informem que l'adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per Campus25, S.L.i informar-lo de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin.

Així mateix, amb relació a les dades personals recollits en la forma prevista en aquesta Política de Privacitat, s'informa als usuaris que tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals. referits drets podran ser exercitats, bé per l'usuari, bé pel seu representant, mitjançant la remissió d'una sol · licitud escrita i signada, a la següent direcció:

Campus25, S.L.
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6
08028 Barcelona
Referència: Protecció de dades

9. Legislació aplicable i Tribunals competents.

Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

campus25<idiomes
Carrer Daoíz i Velarde, 2-6, local. - 08028 Barcelona -Telf 93 490 22 26 info@campus25idiomes.cat          | Avís Legal | Diseny web DNLI |